Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:227 Bahçelievler/İstanbul

Bilimsel Üyelikler

Türk Tabipleri Birliği (www.ttb.org.tr)

Türk Plastik Cerrahi Derneği (www.plastikcerrahi.org.tr/)

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği (www.turkhandsociety.org)