Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:227 Bahçelievler/İstanbul

Sunumlar ve Bildiriler

Aesthetic Surgery in Transplant Patients: A Single Center Experience.2.Joint Meeting of TOND-TDTD: Bilkent Hotel& Conference Center, Ankara, Turkey; 1/11/2017-3/2017, Yazarlar: Burak Özkan, Abbas Albayati, Atilla Adnan Eyüboğlu, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

Non Melanoma Skin Cancers in Solid Organ Transplant Recipients: A Single Center Experience. 2.Joint Meeting of TOND-TDTD: Bilkent Hotel& Conference Center, Ankara, Turkey; 1/11/2017-3/2017, Yazarlar: Abbas Albayati, Burak Özkan, Atilla Adnan Eyüboğlu, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

Effect of Non-Expanded Adipose Stromal Vascular Fracture on Viability of Transverse REctus Abdominis Musculocutaneous Flap After Abdominoplasty: Experimental Study. 2016 ERC + EPSRC Joint Meeting: Hotel Le Plaza- Brussels, Belgium; 25/05/2016- 26/05/2016, Yazarlar: Erhan Coşkun, Hüseyin Borman, Çağrı Ahmet Uysal, Burak Özkan, Atilla Adnan Eyüboğlu

Effect of Adipose Stromal Vascular Fraction on Random Pattern Flap Viability İn Rats With Diabetes and Chronic Renal Disease: An Experimental Study. 2016 ERC + EPSRC Joint Meeting, EURAPS: Hotel Le Plaza- Brussels, Belgium; 25/05/2016 - 26/05/2016, Yazarlar: Burak Özkan, Ahmet Çağrı Uysal, Atilla Eyüboğlu, Ayşen Terzi,Eda Özturan Özer

The Effect of Adipose Derived Stromal Vascular Fraction on Stasis Zone in an Experimental Burn Model. 28 th EURAPS & 6 th ERC Annual Joint Meeting: İtalya- Pisa- Plazzo di Congressi; 24/05/2017- 27/05/2017, Yazarlar: Atilla Adnan Eyüboğlu, A. Çağrı Uysal, Gonca Özgün, Erhan Coşkun, Nilgün Markal Ertaş,Mehmet Haberal

Effect of Adipose Stromal Vascular Fraction on Random Pattern Flap Viability in Rats With Diabetes And Chronic Renal Disease: An Experimental Study. PSRC 2017 62nd Annual Meeting: Washington Duke Inn, Durham, North Carolina; 04/05/2017- 07/05/2017, Yazarlar: Burak Özkan,Ahmet Çağrı Uysal, Atilla Eyüboğlu, Ayşen Terzi, Eda Özturan Özer, Hüseyin Borman, Nilgün Markal Ertaş

Kronik Böbrek Hastalığı Olan Sıçanlarda Adipöz Kökenli Stromal Vasküler Fraksiyonun ve Trombositten Zengin Plazmanın Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 39. Ulusal Kurultayı: 11/10/2017- 14/10/2017 Antalya- Lara; Atilla Adnan Eyüboğlu, Enver Arpacı, Çağrı Ahmet Uysal, Burak Özkan, Abbas Albayati, Nilgün Markal Ertaş (Asistan Bildiri Yarışması)

Transplant Hastalarında Estetik Cerrahi: Tek Merkez Deneyimi. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 39. Ulusal Kurultayı: 11/10/2017- 14/10/2017 Antalya- Lara;
Burak Özkan, Atilla Adnan Eyüboğlu, Abbas Albayati, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

Melanositik Lezyonların Eksizyon Genişliği ile İlgili Güncel Yaklaşım: MPATH-DX Sınıflaması. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 39. Ulusal Kurultayı: 11/10/2017- 14/10/2017 Antalya- Lara; Atilla Adnan Eyüboğlu, Abbas Albayati, Burak Özkan, Enver Arpacı, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

Orak flebi; alternatif bir rotasyon flebi tekniği. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 38. Ulusal Kurultayı: Antalya- Lara; 27/10/2016 - 30/10/2016, Yazarlar:Enver Arpacı,Nilgün Markal Ertaş,Ahmet Çağrı Uysal,Atilla Eyüboğlu

Düşük Enerjili Patlayıcılar ile Gelişen El Yaralanmalarındaki Tedavi Deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 38. Ulusal Kurultayı: Antalya - Lara; 27/10/2016 - 30/10/2016, Yazarlar:Burak Özkan,Zülfikar Ulaş Bali,Atilla Adnan Eyüboğlu,Ahmet Çağrı Uysal,Nilgün Markal Ertaş

Mastektomi uygulanan hastalardaki farklı cerrahi yöntemlerin ve adjuvan tedavilerin hasta üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 38. Ulusal Kurultayı: Antalya- Lara; 27/10/2016 - 30/10/2016, Yazarlar:Atilla Adnan Eyüboğlu,Çağrı Ahmet Uysal, Abbas Albayati, Azer Zeynalov, Harun Çöloğlu, Nilgün Markal Ertaş

Diyabet ve Kronik Böbrek hastalığı olan sıçanlarda adipoz kökenli stromal vasküler fraksiyonun deri flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi: Deneysel çalışma. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 37. Ulusal Kurultayı: Sheraton kongre Merkezi- Ankara; 04/11/2015- 07/11/2015, Yazarlar: Burak Özkan, Ahmet Çağrı Uysal, Atilla Adnan Eyüboğlu, Ayşen Terzi, Eda Özturan Özer, Hüseyin Borman

Adipoz kökenli kök hücre naklinin abdominoplasti sonrası transvers rectus abdominis kas-deri (TRAM) flebi yaşayabilirliği üzerine etkileri: Deneysel Çalışma. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 37. Ulusal Kurultayı: Sheraton kongre Merkezi- Ankara; 04/11/2015- 07/11/2015, Yazarlar: Erhan Coşkun, Hüseyin Borman, Çağrı Uysal, Burak Özkan, Atilla Eyüboğlu

Bipediküllü V-Y ilerletme flebi ile farklı anatomik lokalizasyonlardaki rekonstruksiyon deneyimimiz. Türk Plastik,Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 37. Ulusal
Kurultayı: Sheraton kongre Merkezi - Ankara; 04/11/2015 - 07/11/2015, Yazarlar:Azer Zeynalov, Burak Özkan, Atilla Adnan Eyüboğlu, Abbas Albayati,Çağrı Uysal, Nilgün Ertaş, Hüseyin Borman,

Latissimus Dorsi Kas-Deri flebinin hacimlendirilerek implantsız otojen meme rekonstruksiyonu yapılması. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 37. Ulusal Kurultayı: Sheraton kongre Merkezi- Ankara; 04/11/2015- 07/11/2015, Yazarlar:Burak Özkan,Ahmet Çağrı Uysal,Atilla Adnan Eyüboğlu,Azer Zeynalov,Abbas Albayati,Nilgün M. Ertaş,Hüseyin Borman

35 Yıllık Pilonidal Sinüs Zemininde Gelis¸en Skuamoz Hücreli Karsinom: Vaka Sunumu. 9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi: Antalya - Lara; 27/11/2014 - 30/11/2014, Yazarlar:Burak Özkan,Harun Çöloğlu,Atilla Adnan Eyüboğlu,Erhan Coşkun,Çağrı Ahmet Uysal,Hüseyin Borman

ONARILMAMIŞ MENİNGOMİYELOSEL ZEMİNİNDE GELİŞEN EPİDERMOİD KARSİNOM: VAKA SUNUMU. 9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi: Antalya - Lara; 27/11/2014 - 30/11/2014, Yazarlar:Harun Çöloğlu,Erhan Coşkun,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu, Çağrı Ahmet Uysal,Hüseyin Borman

ABDOMİNAL İNSİZYON AYRILMALARINDA Z-PLASTİ İLE ONARIM: 2 VAKA SUNUMU. 9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi: Antalya -Lara; 27/11/2014 - 30/11/2014, Yazarlar:Çağrı Ahmet Uysal, Erhan Coşkun, Azer Zeynalov, Burak Özkan, Atilla Adnan Eyüboğlu, Harun Çöloğlu, Hüseyin Borman

Skalpin Nekrotizan Fasiiti: Vaka raporu. 9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi: Antalya - Lara; 27/11/2014 - 30/11/2014, Yazarlar: Erhan Coşkun, Çağrı Ahmet Uysal, Burak Özkan, Atilla Adnan Eyüboğlu, Harun Çöloğlu,Hüseyin Borman
Adipoz Kökenli Kök Hücre Nakli ile Obez Ratlarda Transvers Rectus Abdominis Kas Deri Flebinde Deri Canlılığının Araştırılması: Deneysel çalışma. Türk Plastik

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Erhan Coşkun,Nilgün Markal Ertaş,Burak Özkan,Ahmet Çağrı Uysal,Atilla Adnan Eyüboğlu,Hüseyin Borman

El Dorsumu Radyal Defektlerinin Perforatör Propellar Flepler ile Rekonstrüksiyonu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Ahmet Çağrı Uysal,Burak Özkan,Erhan Coşkun,Atilla Adnan Eyüboğlu,Harun Çöloğlu,Nilgün Markal Ertaş,Hüseyin Borman

Bilobe Perforatör Propellar Flepler ile sakral bası yaralarının rekonstrüksiyonu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Burak Özkan,Ahmet Çağrı Uysal,Erhan Coşkun,Atilla Adnan Eyüboğlu,Nilgün Markal Ertaş,Hüseyin Borman

Diyabetik ayak yaralarında ''ekstremite koruyucu cerrahi'' tecrübelerimiz. 9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi: Antalya- Lara; 27/11/2014 - 30/11/2014, Yazarlar:Erhan Coşkun,Atilla Adnan Eyüboğlu,Burak Özkan,Azer Zeynalov,Çağrı Ahmet Uysal,Harun Çöloğlu,Hüseyin Borman

Bilobe Perforatör Pediküllü Propellar? Flepler ile Sakral Bası Yaralarının Rekonstrüksiyonu. 9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi: Antalya - Lara; 27/11/2014 - 30/11/2014, Yazarlar:Burak Özkan,Çağrı Ahmet Uysal,Azer Zeynalov,Erhan Coşkun,Atilla Adnan Eyüboğlu,Nilgün Markal Ertaş,Hüseyin Borman

EL YANIKLARINDA SUPER-THIN KARIN FLEBİ İLE REKONSTRÜKSİYON DENEYİMLERİMİZ. 2. Ulusal çocuk yanıkları kongresi: antalya; 11/04/2013 - 14/04/2013, Yazarlar:Burak Özkan,Erhan Coşkun,Ahmet Çağrı Uysal,Atilla Adnan Eyüboğlu,Harun Çöloğlu,Hüseyin Borman

YANIĞA BAĞLI KOLVE ÖNKOL BÖLGESİNDEKİ GENİŞ SKARLARDA ÇOKLU DOKU GENİŞLETİCİLERİN KULLANIMI. 2. ulusal çocuk yanıkları kongresi: antalya; 11/04/2013 - 14/04/2013, Yazarlar:Ahmet Çağrı Uysal,Burak Özkan,Erhan Coşkun,Atilla Adnan Eyüboğlu,Harun Çöloğlu,Hüseyin Borman

Kronik Alt Ekstremite Yaralarında Tedavi Protokolümüz. türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 35. ulusal kurultay: istanbul; 28/10/2013 - 31/10/2013, Yazarlar: Burak Özkan, Atilla Adnan Eyüboğlu, Ahmet Çağrı Uysal, Harun Çöloğlu, Nilgün Markal Ertaş, Hüseyin Borman

Yanık Sonrası Oluşan Kontraktür Bandlarının Sınıflaması ve Tedavi Seçenekleri. GATA 4. Uluslararası Yanık Sempozyumu: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara; 27/05/2016 - 28/05/2016, Yazarlar:Nilgün Markal Ertaş,Ahmet Çağrı Uysal,Enver Arpacı,Atilla Adnan Eyüboğlu,Azer Zeynalov,Güllü Solmaz,Mehmet Haberal

HİPERPİGMENTASYON TEDAVİSİ İÇİN PRP KULLANIMI: OLGU SUNUMU. GATA 4. Uluslararası Yanık Sempozyumu: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara; 27/05/2016 - 28/05/2016, Yazarlar:Nilgün Ertaş,Çağrı Uysal,Enver Arpacı,Atilla Adnan Eyüboğlu,Azer Zeynalov,Abbas Albayati,İbrahim Barış Çağlar,Mehmet Haberal

Mangal Jeli Kullanımı ile Oluşan Yanık Vakaları. GATA 4. Uluslararası Yanık Sempozyumu: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara; 27/05/2016 - 28/05/2016, Yazarlar:Enver Arpacı,Atilla Adnan Eyüboğlu,A. Çağrı Uysal,Güllü Solmaz,Nilgün M. Ertaş,Mehmet Haberal

Yanık Rekonstruksiyonunda İnterpolasyon Flepleri: Eski Ancak Kurtarıcı. GATA 4. Uluslararası Yanık Sempozyumu: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara; 27/05/2016 - 28/05/2016, Yazarlar:Çağrı Uysal,Nilgün Ertaş,Atilla Eyüboğlu,Abbas Albayati,Enver Arpacı,Güllü Solmaz,Mehmet Haberal

TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZDE HIZLI BİR TEDAVİ YÖNTEMİ: SUPRATHEL. GATA 4. Uluslararası Yanık Sempozyumu: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara; 27/05/2016 - 28/05/2016, Yazarlar:İbrahim Barış Çağlar,Çağrı Uysal,Nilgün M. Ertaş,Atilla Adnan Eyüboğlu,Burak Özkan,Mehmet Haberal

SERBEST FİBULA FLEBİNE İNVAZYON YAPAN AGRESİF MANDİBULAR OSTEOSARKOM: VAKA SUNUMU. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongresi: Girne, Kıbrıs; 04/10/2014 - 07/10/2014, Yazarlar:Erhan Coşkun,Harun Çöloğlu,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Ahmet Çağri Uysal,Hüseyin Borman

ONARILMAMIŞ MENİNGOMİYELOSEL ZEMİNİNDE GELİŞEN EPİDERMOİD KARSİNOM: VAKA SUNUMU. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongresi: Girne, Kıbrıs; 04/10/2014 - 07/10/2014, Yazarlar:Harun Çöloğlu,Erhan Coşkun,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

BERRAK HÜCRELİ AKANTOM: ATİPİK YERLEŞİMLİ OLGU SUNUMU. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongresi: Girne, Kıbrıs; 04/10/2014 - 07/10/2014, Yazarlar:Atilla Adnan Eyüboğlu,Nilgün Markal Ertaş,Burak Özkan,Erhan Coşkun,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

El Dorsumu Radyal Defektlerinin Perforatör Propellar Flepler ile Rekonstrüksiyonu. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongresi: Girne, Kıbrıs; 04/10/2014 - 07/10/2014, Yazarlar:Ahmet Çağrı Uysal,Burak Özkan,Erhan Coşkun,Atilla Adnan Eyüboğlu,Harun Çöloğlu,Nilgün Markal Ertaş,Hüseyin Borman

REDÜKSİYON MAMOPLASTİ SONRASI GOSSİPİBOMA VE GELİŞEN MEME KARSİNOMU:VAKA SUNUMU. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongresi: Girne, Kıbrıs; 04/10/2014 - 07/10/2014, Yazarlar:Burak Özkan,Ahmet Çağrı Uysal,Sedat Yıldırım,Atilla Adnan Eyüboğlu,Erhan Coşkun

Nadir bir meme patolojisi, Kadın Memesinin Jinekomasti Benzeri Lezyonu: Vaka Sunumu. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongresi: Girne, Kıbrıs; 04/10/2014 - 07/10/2014, Yazarlar:Harun Çöloğlu,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Erhan Coşkun,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

İzole Doğumsal Tek Taraflı Üst Göz Kapağı Kolobomu. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongresi: Girne, Kıbrıs; 04/10/2014 - 07/10/2014, Yazarlar:Atilla Adnan Eyüboğlu,Harun Çöloğlu,Burak Özkan,Erhan Coşkun,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

35 Yıllık Pilonidal Sinüs Zemininde Gelişen Skuamoz Hücreli Karsinom: Vaka Sunumu. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongresi: Girne, Kıbrıs; 04/10/2014 - 07/10/2014, Yazarlar:Burak Özkan,Harun Çöloğlu,Atilla Adnan Eyüboğlu,Erhan Coşkun,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

Ulnar Arter Anevrizmasının İnterpozisyonel Ven Grefti İle Onarımı. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 39. Ulusal Kurultayı: 11/10/2017- 14/10/2017 Antalya- Lara; Burak Özkan, Atilla Eyüboğlu, Emrah Efe Aslaner, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

Organ Nakli Alıcı Hastalarında Melanom Dışı Deri Kanserleri: Tek Merkez Deneyimi. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 39. Ulusal Kurultayı: 11/10/2017- 14/10/2017 Antalya- Lara; Abbas Albayati, Burak Özkan, Güllü Korkmaz Solmaz, Atilla Adnan Eyüboğlu, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

Stewart-Treves Sendromu: Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 38. Ulusal Kurultayı: Antalya - Lara; 27/10/2016 - 30/10/2016, Yazarlar: Atilla Adnan Eyüboğlu,Harun Çöloğlu,Nebil Bal,Nilgün Markal Ertaş

Dorsal Yerleşimli El Bileği Ganglion Kistlerinde Tedavi Deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 38. Ulusal Kurultayı: Antalya- Lara; 27/10/2016- 30/10/2016, Yazarlar:Burak Özkan,Azer Zeynalov,Atilla Adnan Eyüboğlu,Abbas Albayati,Ahmet Çağrı Uysal,Nilgün Markal Ertaş

Yanık Rekonstruksiyonunda İnterpolasyon Flepleri: Eski Ancak Kurtarıcı. Türk Plastik Rekontruktif ve EstetikCerrahi 38. Ulusal Kurultayı: Antalya- Lara; 27/10/2016- 30/10/2016, Yazarlar:Çağrı Ahmet Uysal,Nilgün Markal Ertaş,Atilla Adnan Eyüboğlu,Abbas Albayati,Enver Arpacı,Güllü Korkmaz Solmaz,Mehmet Haberal

Hiperpigmentasyon Tedavisi İçin Prp Kullanımı: Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 38. Ulusal Kurultayı: Antalya- Lara; 27/10/2016 - 30/10/2016, Yazarlar:Nilgün Markal Ertaş,Ahmet Çağrı Uysal,Enver Arpacı,Atilla Adnan Eyüboğlu,Azer Zeynalov,Abbas Albayati,İbrahim Barış Çağlar,Mehmet Haberal

Kimyasal Yanık Skarına Bağlı Orta Yüz Bölge Deformitesi Onarımı: Fasiyal Subünit Rekonstrüksiyonu. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 38. Ulusal Kurultayı: Antalya- Lara; 27/10/2016 - 30/10/2016, Yazarlar:Harun Çöloğlu,Güllü Korkmaz Solmaz,Enver Arpacı,Çağrı Ahmet Uysal,Nilgün Markal Ertaş,Atilla Adnan Eyüboğlu,Mehmet Haberal

Toksik Epidermal Nekroliz'de Hızlı Bir Tedavi Yöntemi: Suprathel. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 38. Ulusal Kurultayı: Antalya - Lara; 27/10/2016 - 30/10/2016, Yazarlar:İbrahim Barış Çağlar,Çağrı Ahmet Uysal,Nilgün Markal Ertaş,Atilla Adnan Eyüboğlu,Burak Özkan,Mehmet Haberal

Mangal Jeli Kullanımı ile Oluşan Yanık Vakaları. Türk Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi 38. Ulusal Kurultayı: Antalya- Lara; 27/10/2016- 30/10/2016, Yazarlar: Enver Arpacı,Atilla Adnan Eyüboğlu,Ahmet Çağrı Uysal,Güllü Korkmaz Solmaz,Nilgün Markal Ertaş,Mehmet Haberal

Orta Yüz ve Boyun Rekonstrüksiyonunda Pediküllü Latissimus Dorsi Kas Deri Flebi ile Rekonstrüksiyon Tecrübelerimiz. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 37. Ulusal Kurultayı: Sheraton kongre Merkezi - Ankara; 04/11/2015 - 07/11/2015, Yazarlar:Çağrı Ahmet Uysal,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Azer Zeynalov,Abbas Albayati,Nilgün Markal Ertaş,Hüseyin Borman

Mikrotia Hastasında Medpor İmplant ile Konkamastoid açının arttırılması: Olgu Sunumu. Türk Plastik,Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 37. Ulusal Kurultayı: Sheraton kongre Merkezi - Ankara; 04/11/2015 - 07/11/2015, Yazarlar:Nilgün Markal Ertaş,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Ahmet Çağrı Uysal,Azer Zeynalov,Abbas Albayati,Hüseyin Borman

Dış Kulak Yolu Yerleşimli Hemanjiom: Olgu Sunumu. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 37. Ulusal Kurultayı: Sheraton kongre Merkezi - Ankara; 04/11/2015 - 07/11/2015, Yazarlar:Nilgün Markal Ertaş,Burak özkan,Hatice Seyra Erbek,Ahmet Çağrı Uysal,Atilla Adnan Eyüboğlu,Azer Zeynalov,Hüseyin Borman

Cilt Tutulumu Olan Nadir Bir Hematolojik Malignite: Kutanöz Granülositik Sarkom. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 37. Ulusal Kurultayı: Sheraton kongre Merkezi - Ankara; 04/11/2015 - 07/11/2015, Yazarlar:Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Azer Zeynalov,Abbas Albayati,Ahmet Çağrı Uysal,Nilgün M. Ertaş,Hüseyin Borman

Yanık Kontraktürlerinin Geometrik Ve Fiziksel Özellikleri Temelli Oluşturulmuş Tedavi Sınıflaması. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 37. Ulusal Kurultayı: Sheraton kongre Merkezi - Ankara; 04/11/2015 - 07/11/2015, Yazarlar:Burak Özkan,Nilgün Markal Ertaş,Atilla Adnan Eyüboğlu,Azer Zeynalov,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

İzole doğumsal tek taraflı üst göz kapağı kolobomu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Atilla Adnan Eyüboğlu,Harun Çöloğlu,Burak Özkan,Erhan Coşkun,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

mandibulada primer adenoid kistik karsinom: vaka sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Burak Özkan,Erhan Coşkun,Atilla Adnan Eyüboğlu,Ahmet Çağrı Uysal,Harun Çöloğlu,Nilgün Markal Ertaş,Hüseyin Borman

Serbest fibula flebine invazyon yapan agresif mandibular osteosarkom: vaka sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Erhan Coşkun,Harun Çöloğlu,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

Procerus kas flebleri ile nazofrontal ensefalosel onarımı: vaka sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Ahmet Çağrı Uysal,Erhan Coşkun,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Harun Çöloğlu,Hüseyin Borman

Berrak hücreli akantom: atipik yerleşimli olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Atilla Adnan Eyüboğlu,Nilgün Markal Ertaş,Burak Özkan,Erhan Coşkun,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

Nadir bir meme patolojisi ''Kadın Memesinin jinekomasti benzeri lezyonu''. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Harun Çöloğlu,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Erhan Coşkun,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

Redüksiyon mamoplasti sonrası gossipiboma ve gelişen meme karsinomu: vaka sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Burak Özkan,Ahmet Çağrı Uysal,Sedat Yıldırım,Atilla Adnan Eyüboğlu,Erhan Coşkun,Harun Çöloğlu,Hüseyin Borman

35 yıllık pilonidal sinüs zemininde gelişen skuamoz hücreli karsinom: vaka sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Burak Özkan,Harun Çöloğlu,Atilla Adnan Eyüboğlu,Erhan Coşkun,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

Onarılmamış meningomiyelosel zemininde gelişen epidermoid karsinom. vaka sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı: istanbul; 29/10/2014 - 01/11/2014, Yazarlar:Harun Çöloğlu,Erhan Coşkun,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

ANAL DARLIĞA NEDEN OLAN YANIK KONTRAKTÜRLERİN RAHATLATILMASI: FLEP VE GREFTLERİN KOMBİNE KULLANIMI İLE REKONSTRÜKSİYON. 2.
ulusal çocuk yanıkları kongresi: antalya; 11/04/2013 - 14/04/2013, Yazarlar:Burak Özkan,Harun Çöloğlu,Erhan Coşkun,Ahmet Çağrı Uysal,Atilla Adnan Eyüboğlu,Hüseyin Borman

Amputasyon Endikasyonu Konulmuş Kronik Alt Ekstremite Yaralarında Epidermal Growth Faktör Uygulanması. Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 35. ulusal kurultay: istanbul; 28/10/2013 - 31/10/2013, Yazarlar:Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Ahmet Çağrı Uysal,Harun Çöloğlu,Nilgün Markal Ertaş,Hüseyin Borman

Monozigotik İkizlerde Displastik Nevüs Sendromu. Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 35. Ulusal kurultay: istanbul; 28/10/2013 - 31/10/2013, Yazarlar:Nilgün Markal Ertaş,Erhan Coşkun,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Hüseyin Borman

Echinoidea (Deniz Kestanesi) Yaralanmasına Pratik Bir Yaklaşım:Olgu sunumu. türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 35. ulusal kurultay: istanbul; 28/10/2013 - 31/10/2013, Yazarlar:Burak Özkan,Erhan Coşkun,Nilgün Markal Ertaş,Atilla Adnan Eyüboğlu,Ahmet Çağrı Uysal,Hüseyin Borman

Lateral Abdominal ve Lumbar Defekti İçeren Kronik Yaralarda Eksternal ve İnternal Oblik Kas Flep Uygulamaları. Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 35. ulusal kurultay: istanbul; 28/10/2013 - 31/10/2013, Yazarlar:Ahmet Çağrı Uysal,Burak Özkan,Atilla Adnan Eyüboğlu,Harun Çöloğlu,Nilgün Markal Ertaş,Hüseyin Borman

Hemolitik Üremik Sendromlu 2 Pediatrik Hastada Kalsiyum Ekstravazasyonuna Sekonder Cilt Nekrozu: Olgu Sunumu. Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 35. ulusal kurultay: istanbul; 28/10/2013 - 31/10/2013, Yazarlar:Burak Özkan,Erhan Coşkun,Atilla Eyüboğlu,Ahmet Çağrı Uysal,Nilgün Markal Ertaş,Hüseyin Borman

Üst Ekstremite Skar Tedavisinde Çoklu Doku Genişletici Uygulamaları. Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 35. ulusal kurultay: istanbul; 28/10/2013 - 31/10/2013, Yazarlar:Ahmet Çağrı Uysal,Burak Özkan,Erhan Coşkun,Atilla Adnan Eyüboğlu,Harun Çöloğlu,Nilgün Markal Ertaş,Hüseyin Borman